Doel.

De vereniging heeft ten doel de ware leer van de Islam ten uitvoer te brengen zonder politieke voorkeur, overwegingen en activiteiten.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

naleving van de boodschap van de Islam;

contacten en samenwerking zoeken met andere organisaties, voor zover zulks niet in strijd is met de principes en doelstelling der vereniging;

het ontwikkelen van relevante activiteiten, waaronder educatie, overdragen van de boodschap van de Islam alsmede sociale en culturele activiteiten.

 

Opening * Nieuws * Geschiedenis * Doelstelling * Betekenis van het logo * Struktuur * Activiteiten * Agenda * Haji en Umroh * PPME links * Mail * Info * Terug