Mail

 

Wij hopen dat u deze site nuttig en informatief vindt. Wij hopen mede dat deze site een wijze wordt ter bevordering van de interne communicatie tussen onze Moslimbroeders en zusters, zodat allen kennis moge vergaren omtrent alle aspecten van de Islam.

We hopen tevens dat deze site van de PPME een plaats zal zijn ter begeleiding van onderwijs in en de verspreiding van de Islam in Nederland.

Mochten er fouten op deze pagina's staan, dan bieden wij onze welgemeende verontschuldigingen aan.

Uw adviezen en commentaren ontvangen wij graag op: info@ppme.nl